Lâm Đồng: Xây nhà nuôi con kêu ri ri, liên tù tì thu 15 triệu/tháng