Lâm Đồng: Xã "hợp thức hóa" cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép