Lâm Đồng: Vụ cháy nhà gỗ - Người cha nhẫn tâm tự đốt nhà?