Lâm Đồng: Vẫn 'nóng' tình trạng khai thác khoáng sản trái phép