Lâm Đồng ước tính thiệt hại do bão số 12 trên 92 tỷ đồng