Lâm Đồng: Trường Đống Đa phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh