Lâm Đồng: Trồng mới 42.000 cây hoa hồng ri dịp Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII