Lâm Đồng: Trồng địa lan cho thu lãi 600 triệu mỗi năm

15/2,243