Lâm Đồng: Triệt phá băng nhóm ma túy nguy hiểm, có tổ chức