Lâm Đồng: Tránh xe máy, xe tải húc hỏng 2 cột điện