Lâm Đồng: Tông thùng máy cày, người đàn ông tử vong tại chỗ