Lâm Đồng: Tổng kiểm tra phát hiện gần 50% xe khách vi phạm