Lâm Đồng: Toàn bộ học sinh được nghỉ học tránh bão