Lâm Đồng: Tiêu hủy gần 3.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu