Lâm Đồng: Tiếp tục xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng

12/1,198