Lâm Đồng: Tiếp nhận 78 cuộc phản ánh qua đường dây nóng Y tế