Lâm Đồng: Tạm dừng cấp phép đầu tư các dự án thủy điện