Lâm Đồng: Tai nạn xe máy nghiêm trọng, 4 người trọng thương