Lâm Đồng: ‘Sóng gió’ bất thường ở một công ty dệt tơ tằm