Lâm Đồng; Sau nâng cấp, Quốc lộ 20 liên tục ngập sau mưa