Lâm Đồng: Sau lũ đoạn đường nối liền 3 xã bị sạt lở nghiêm trọng