Lâm Đồng: Sau khi bắn người, nghi can tự ngã xe, gãy chân