Lâm Đồng: Sạt lở đất kinh hoàng, 5 nhà dân sập, bị đất vùi