Lâm Đồng: Sai phạm trong đấu giá tài sản chưa giải quyết

12/2,245