Lâm Đồng: Quy định chế độ tuyển thẳng và ưu tiên vào lớp 10