Lâm Đồng: Quốc lộ 20 biến thành "sông", ô tô nối đuôi nằm chờ