Lâm Đồng: Phát hiện điểm khai thác vàng trái phép trong nhà người dân