Lâm Đồng: Những đứa trẻ không biết đến... giấy, bút