Lâm Đồng: Nhiều xe tải "công" bùn đất ra Quốc lộ 20

12/0,781