Lâm Đồng: Nhiều người khiếm thị chấn thương từ những hòn đá "trên trời"