Lâm Đồng: Ngày hứng khởi của ông chủ trang trại Đà lạt