Lâm Đồng: Nam thanh niên bỏ lại thư tuyệt mệnh bên cây thông cô đơn rồi tự tử