Lâm Đồng: Mua phân bón trả chậm, không ngờ gặp tín dụng đen