Lâm Đồng: Mua hàng không rõ nguồn gốc là thiếu văn minh?