Lâm Đồng: Một lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài kêu cứu