Lâm Đồng: Lốc xoáy làm 150 căn nhà bị hư hỏng nặng, 20 cột điện bị đổ gây nhiều thiệt hại