Lâm Đồng: Lốc xoáy càn quét, 25 căn nhà hư hỏng nặng

19/0,614