Lâm Đồng: Lịch ngưng cung cấp điện từ ngày 05/03 – 11/03/2017