Lâm Đồng: Làm mới con đường hội họa chào mừng Festival Hoa Đà Lạt