Lâm Đồng: Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm bị xâm hại nghiêm trọng