Lâm Đồng: Kẻ giết người cướp ô tô đã từng giết hai người rồi chôn xác