Lâm Đồng: Huy động lực lượng, giải tỏa hầm thiếc tái hoạt động tại khu vực Núi Cao