Lâm Đồng: Hơn 400 phần quà đến với học sinh, người nghèo ở huyện Bảo Lâm