Lâm Đồng: Hiểm họa từ những cây cầu xuống cấp

15/1,703