Lâm Đồng: Hành trình giết người cướp xe hơi của kẻ sát nhân