Lâm Đồng: Hàng loạt cây thông cổ thụ lại bị cưa hạ