Lâm Đồng: Hai nhóm hỗn chiến, 1 người chết, 5 người bị thương