Lâm Đồng giảm 32 đơn vị cấp tỉnh, 52 lãnh đạo cấp phòng và tương đương

Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ‘Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả’, tỉnh Lâm Đồng đã tạo sự thống nhất cao, thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung yêu cầu.

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

Cụ thể tỉnh đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, quy định, nghị quyết, hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18; phân cấp, phân quyền cho các địa phương, sở, ban, ngành; rà soát sắp xếp tổ chức các cơ quan, thực hiện tinh giản biên chế, giảm số lượng cấp phó.

Lâm Đồng thực hiện tổ chức lại văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; thực hiện mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở địa phương…

Tính đến ngày 15/10/2018, Lâm Đồng đã triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối bên trong, giảm cấp trưởng, cấp phó…gắn với thực hiện Đề án vị trí việc làm. Sau khi sắp xếp đã giảm được 32 đơn vị, trong đó có 12 phòng, 5 văn phòng, 6 ban và 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp tỉnh. Qua đó đã giảm số đơn vị từ 78 xuống còn 46; giảm 52 lãnh đạo cấp phòng và tương đương, trong đó có 27 trưởng phòng và 23 phó phòng…

Cụ thể đã sắp xếp giảm số phòng tại Văn phòng Tỉnh ủy, các ban Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính, Ủy ban Kiểm tra trực thuộc Tỉnh ủy; Giảm số phòng tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Trường Chính trị, Báo Lâm Đồng…cùng các sở Khoa học và Công nghệ, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường đều sắp xếp giảm từ 1- 3 phòng.

Thực hiện việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (từ ngày 30/4/2015 đến 31/10/2018), tỉnh Lâm Đồng đã giảm 108/1.382 cán bộ công chức, viên chức thuộc khối Đảng – Đoàn thể, đạt tỷ lệ 7,81%; tinh giản 270 người, trong đó cấp tỉnh 85 người, cấp huyện 140 người, cấp xã 45 người là cán bộ công chức, viên chức thuộc khối Nhà nước.

Đặc biệt, toàn tỉnh đã thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị tại 12/12 huyện, thành phố. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị, thực hiện Đề án thí điểm sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố vào Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy (lần 2). Dự kiến đề án sẽ thực hiện từ 1/1/2019 và hoàn thành trước 31/3/2019.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18, tỉnh Lâm Đồng đã đề ra nhiều giải pháp trong thời gian tới. Theo đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng bộ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với giám sát quyền lực và đề cao trách nhiệm giải trình trong các cơ quan đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu, đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Bên cạnh đó chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để chống phá; lấy việc thực hiện Nghị quyết là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân có trách nhiệm…

Tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương sớm bổ sung hoặc thay thế Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP.

Đang tải...
Gặp nhau cuối năm 2020 bị chê, Xuân Bắc nói thẳng

Gặp nhau cuối năm 2020 bị chê, Xuân Bắc nói thẳng

Cặp mãng xà xuất hiện ở khu di tích An Khê : ‘Điều lạ là…’

Cặp mãng xà xuất hiện ở khu di tích An Khê : ‘Điều lạ là…’

Bắt nghi phạm sát hại cô gái, chôn xác bên suối mùng 1 Tết

Bắt nghi phạm sát hại cô gái, chôn xác bên suối mùng 1 Tết

Đắk Lắk: Công an đột kích vào sới bạc ngày mùng 3 Tết

Đắk Lắk: Công an đột kích vào sới bạc ngày mùng 3 Tết

TIN MỚI

Phất lên nhờ… ‘Tý’

Phất lên nhờ… ‘Tý’

Từ khi chuột núi (con dúi) trở thành 'đặc sản rừng', nhiều người đã thuần hóa cho sinh sản để cung cấp ra thị...