Lâm Đồng: Gãy cầu treo dân sinh, hàng trăm hộ dân gặp khó