Lâm Đồng: Gần 1.500 học sinh ở Đà Lạt chuyển trường sau sự cố sập phòng học

15/0,554